Soundmassage

Waarom een soundmassage?

De Peter Hess® klankmethode, is een ontspanningsmethode die een positieve invloed heeft op lichaam, geest en ziel. De hoofdkenmerken van een soundmassage volgens Peter Hess® methode zijn:

– zachte massage en harmonisatie van het lichaam door klanken
-positieve beïnvloeding van het bewustzijn
-groei van de creativiteit
-versterking van het herstellend vermogen
-toename van inzicht en levensvreugde

Werking

De werking van de Peter Hess®-klankmethode zou je kunnen vergelijken met het laten vallen van een steentje in het water. Je ziet dan hoe er golfjes ontstaan die zich door het water in cirkels verspreiden. Elke watermolecuul wordt in beweging gezet, zowel horizontaal als verticaal. Tijdens een soundmassage gebeurt er als het ware hetzelfde met je lichaam. Dat lichaam bestaat ook voor ca. 80% uit water. De vele frequenties en zachte trillingen van de klanken zorgen voor harmonie in alle cellen van je lichaam. Daarmee heeft een soundmassage een positieve invloed op lichaam, geest en ziel. De ontspannende soundmassage voert naar stilte en nodigt uit tot naar binnen keren.

De massage

Na een kort voorgesprek met mij, neem je plaats op de behandeltafel. Daarbij blijven de kleren aan, alleen schoenen gaan uit. Gemakkelijk zittende kleding bevalt het best. Zodra je helemaal comfortabel ligt, zet ik klankschalen rond en op je lichaam. Deze sla ik zacht aan, waardoor de klankschalen in trilling komen. Dat is als geluid hoorbaar en als trilling voelbaar. Deze trilling vormt de soundmassage.

De eigenlijke soundmassage duurt ca. 45 minuten. Met een voorgesprek en nagesprek duurt het in totaal ongeveer een uur. In het nagesprek krijg je de gelegenheid om over je ervaringen te praten.

Schuiven naar boven